Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to podmiot gospodarczy o charakterze kapitałowym, którego działalność uregulowana została dokładnie w Kodeksie Spółek Handlowych. Podmiot ten utworzony zostaje po wniesieniu przez osoby fizyczne kapitału o wartości co najmniej 100 tysięcy złotych i sporządzeniu aktu notarialnego.

Akcjonariuszami spółki mogą zostać osoby fizyczne oraz prawne, które posiadają prawa majątkowe i korporacyjne. Do podstawowych obowiązków akcjonariuszy należy prowadzenie spraw firmy oraz wniesienie wkładów do spółki i spełnianie świadczeń dodatkowych. Do organów podmiotu akcyjnego zaliczyć należy zarząd, radę nadzorczą oraz walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Główne cechy spółki akcyjnej to między innymi oficjalna forma umowy przedsiębiorstwa, ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy za zobowiązania, równa wartość nominalna udziałów, a także kapitał zakładowy w wysokości 100 tysięcy złotych. Jeżeli planują Państwo otworzyć spółkę akcyjną to w takiej sytuacji zapraszamy do kontaktu, a przedstawimy gotowe spółki na sprzedaż.