Spółka jawna

Spółka jawna to osobowy podmiot prawa handlowego, który stanowi jedną z dostępnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Jego zasady funkcjonowania uregulowane zostały w Kodeksie Spółek Handlowych.

Przedsiębiorstwo o charakterze osobowym stanowi osobny byt prawny od jej wspólników, a więc nie posiada także osobowości prawnej. Spółka jawna prowadzi jednak czynny udział w obrocie gospodarczym, ponieważ posiada zdolność prawną. Wspólnicy w spółce jawnej mają prawo do zysku, jaki wypracowała spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ale uczestniczą także w poniesionych przez firmę stratach. Funkcjonowanie wspólników względem spółki i ich udział w zyskach i stratach stanowi wewnętrzną kwestię funkcjonowania, która uregulowana powinna zostać w umowie. Zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu, a przedstawimy ofertę naszych gotowych spółek na sprzedaż.

Podmioty gospodarcze wyposażone w numery NIP i REGON zdolne są do rozpoczęcia pierwszych czynności już na następny dzień, a nie jak w przypadku rozpatrzenia wpisu przez KRS – dopiero po paru tygodniach.