Spółka z o.o. dla cudzoziemców

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest chętnie wybieraną formą prawną do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Prowadzenie działalności w tej formie jest popularne również wśród cudzoziemców. Osoby, które chcą prowadzić spółkę z o.o. mogą zdecydować się na rejestrację tego podmiotu lub zakup gotowej do podjęcia działalności spółki.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać przeprowadzona sposobem tradycyjnym lub uproszczonym Pierwszy z nich charakteryzuje się zawarciem umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz długim i kosztownym procesem rejestracyjnym. Zakładanie spółki z o.o. w sposób uproszczony ma miejsce na platformie teleinformatycznej, gdzie przedsiębiorca wybiera wzory dokumentów, do których wprowadza dane zakładanej spółki. Wygenerowane dokumenty należy podpisać za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ta forma rejestracji spółki jest zdecydowanie tańsza i trwa maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku do KRS.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla cudzoziemców, którzy nie posługują się biegle językiem polskim jest zakup gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. dla cudzoziemców oferowana przez naszą firmę posiada kompletną dokumentację oraz numery rejestrowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Spółka ma szeroki zakres kodów PKD, dzięki czemu gotowa jest do prowadzenia dowolnej działalności. Zakup spółki w naszej firmie jest całkowicie bezpieczny, gdyż nasze spółki posiadają idealnie czystą historię gospodarczą.