Spółka z o.o. komandytowa w 2015

Spółka z o.o. komandytowa w 2015 jest formą coraz bardziej popularną mającą wiele zwolenników. Dzięki przyszłym możliwym optymalizacjom podatkowym, przedsiębiorcy mimo wysokich kosztów rejestracyjnych decydują się na prowadzenie tej właśnie działalności gospodarczej.

Optymalizacja kosztów związanych z prowadzoną działalnością polega na uniknięciu konieczności płacenia podatku dochodowego od osób prawnych czyli CIT. Rejestrując zwykłą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością etapów jest znacznie mniej, aniżeli w połączeniu ją ze spółką komandytową. Spółka z o.o. komandytowa w 2015 wymaga indywidualnej rejestracji odpowiednio w KRS, GUS oraz US, a w dodatku każda jednostka posiadać musi oddzielne numery identyfikacyjne oraz podatkowe. Odnośnie regulowania zobowiązań, sp. z o.o. posiadająca osobowość wyklucza wspólników od obowiązku spłaty zadłużeń majątkiem osobistym. Wszelkie zadłużenia pokrywane są z majątku przedsiębiorstwa. W wyniku połączenia dwóch różnych podmiotów gospodarczych, komplementariuszem staje się spółka z o.o. natomiast komandytariuszem, jeden ze wspólników.

Ważną rzeczą jest, aby pamiętać, że spółka z o.o. komandytowa w 2015 zobowiązana jest do prowadzenia Ksiąg rachunkowych bez względu na osiągany dochód.

Jeżeli jesteś zainteresowany prowadzeniem tej właśnie formy bądź innej, zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami. Sam możesz dużo, ale wspólnie możemy jeszcze więcej! Naszą misją jest dążenie do maksymalnego zadowolenia klientów z własnego biznesu. Sprawdź Sam!