Spółka z o.o. z 12 miesięcznym stażem na sprzedaż

Zakładając firmę, należy podjąć decyzję co do formy prawnej przyszłego biznesu. Często wybieraną formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza, jednak nierzadko ustępuje ona miejsce spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z o.o. wybierana jest zwłaszcza ze względu na:
– ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki,
– niski kapitał zakładowy,
– możliwość swobodnego kształtowania zapisów w umowie spółki,
– opcję utworzenia jednoosobowej spółki z o.o.,
– możliwość elektronicznej rejestracji spółki.

Zamiast rejestrować spółkę z o.o., przedsiębiorcy mogą zakupić w pełni zarejestrowany podmiot, gotowy do natychmiastowego podjęcia działalności. Gotowe spółki jak np. spółka z o.o. z 12 miesięcznym stażem na sprzedaż, są często wybieranym rozwiązaniem, alternatywnym do zakładania spółki od podstaw. Jednak decydując się na zakup spółki należy wziąć pod uwagę różne możliwości, np. należy wybrać między spółką nową lub stażową.

Spółki nowe i stażowe różni jedynie czas rejestracji, wszystkie inne cechy jak: posiadanie NIP, REGON, KRS i opcjonalnie VAT/VAT UE; komplet innych wymaganych dokumentów; potwierdzenie braku zadłużeń, są dla nich wspólne.

Co decyduje o wyborze spółki stażowej? Ze względu na swój długi staż, np. spółka z o.o. z 12 miesięcznym stażem na sprzedaż, okaże się lepsza jeśli nowy właściciel będzie chciał pozyskać kredyt, dotację lub wziąć udział w przetargu. Posiadając spółkę z rocznym wpisem w KRS, wzbudzamy zaufanie instytucji finansowych, urzędów czy komisji zajmującej się udzielaniem dofinansowania unijnego.