Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a zwolnienie z ZUS

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niesie ze sobą ogromną ilość korzyści. Należą do nich niski kapitał zakładowy, możliwość rejestracji podmiotu przez Internet, a także ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę.

Do orszaku tych zalet doliczyć można także zwolnienie przedsiębiorcy z opłacania składek na rzecz Zakładu ubezpieczeń Społecznych. Jedynym warunkiem jaki należy wypełnić jest posiadanie przez spółkę minimum dwóch członków – wspólników.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a zwolnienie z ZUS to w pełni legalna praktyka. Nie należy się zatem obawiać żadnych konsekwencji prawnych wynikłych z obejścia tych składek w ten sposób.
Niestety spółka z o.o. posiada zasadniczą wadę, a konkretnie zmusza przedsiębiorcę do skorzystania z usług biura rachunkowego, wszystko przez to, iż podmiot ten posiada obowiązek prowadzenia księgowości pełnej.

Istnieją także inne sposoby pozwalające obejść system podatkowy i ograniczyć nasze zobowiązania do ZUS-u. Jednym z nich jest uzyskanie umowy o pracę w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nie musi być to praca na pełen etat. Wystarczy jego ułamek, aby całkowicie pozbyć się obciążenia podatkowego, jakim jest ZUS. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy przedsiębiorca posiada zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą oraz jednocześnie umowę o pracę, zapewniającą mu minimalne wynagrodzenie krajowe.

W celu poznania szczegółów wyżej przedstawionych wariantów zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.