Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych. Posiada osobowość prawną, czyli jest podmiotem praw i obowiązków oraz może dokonywać we własnym imieniu czynności prawnych. Przedsiębiorcy najchętniej wybierają właśnie tą formę spółki ze względu na dowolność działalności założenia.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaje zawiązana z chwilą zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego lub złożenia jednostronnego oświadczenia woli. Ten rodzaj spółki może zostać założony przez osoby fizyczne, prawne oraz osobowe spółki handlowe. Spółka wyposażona jest w organy, w których skład wchodzą zgromadzenie wspólników, zarząd, rada nadzorcza i komisja rewizyjna. Do powstania spółki potrzebny jest minimalny kapitał zakładowy, którego wysokość wynosi 5 000 zł. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Do zalet spółki możemy zaliczyć to, że wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania swoim majątkiem osobistym.

Ze względu na fakt, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najchętniej wybierana przez przedsiębiorców to zachęcam Cię do rejestracji właśnie tej formy spółki lub nabycia gotowej spółki z o.o. Nasza firma chętnie pomoże Ci w realizacji Twoich celów. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami.