Spółki dla obywateli Ukrainy

Obecnie wielu cudzoziemców jest zainteresowanych założeniem własnego podmiotu gospodarczego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Niestety niewielu z nich wie, że założenie działalności na terenie naszego kraju, nie jest równoznaczne z otrzymaniem pozwolenia na stały pobyt.

Nasza firma oferuje obsługę obcokrajowców w kwestiach związanych z zakupem i rejestracją działalności gospodarczej. Aktualnie największym zainteresowaniem cieszą się spółki dla obywateli Ukrainy.

Pomimo faktu, że posiadanie przedsiębiorstwa w Polsce nie jest równoznaczne z otrzymaniem pozwolenia na pobyt, to jednak ma to duży wpływ na cały proces z tym związany. W przypadku, jeśli instytucja zauważy, że cudzoziemiec nie chce się osadzić na terenie kraju tylko i wyłącznie przez świadczenia socjalne, itp., a w dodatku prowadzi swoją działalność, która pozwala mu się utrzymać – prawdopodobnie w szybszym czasie otrzyma pozwolenie na stały pobyt.

Nasza firma oferuje spółki dla obywateli Ukrainy w wielu formach: spółki z kontem bankowym, numerem VAT. A co najważniejsze zapewniamy obsługę w wielu językach!