Spółki i ich klasyfikacja

Rodzajów spółek w Polsce jest bardzo wiele. Przedsiębiorcy mają więc duży wybór pomiędzy formami spółek. Do wyboru są zarówno spółki handlowe, jak i spółki cywilne. Oczywiście istnieje też możliwość założenia jednoosobowej działalności gospodarczej czy w wyjątkowych przypadkach spółek europejskich.

Spółki i ich klasyfikacja bywają różne. Jednak najbardziej popularnym podziałem spółek jest ten, w którym dzieli się je na spółki handlowe oraz spółki cywilne. Spółki handlowe z kolei dzieli się na spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna) oraz na spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna).

Spółki kapitałowe wyróżnia się ze względu na to, że do ich powstania niezbędny jest kapitał podstawowy, który stanowi najważniejszą istotę działania spółki kapitałowej. Z kolei w spółkach osobowych to wspólnicy są najistotniejszym elementem działalności. To od nich zależy działalność spółki, to oni zajmują się jej sprawami i to oni są za nią odpowiedzialni. Tylko w niektórych formach wymaga się zebrania wymaganego kapitału początkowego, w celu dokapitalizowania jednostki poprzez wniesienie sum komandytowych (w spółkach komandytowych) czy emisję akcji (w spółkach komandytowo-akcyjnych).

Spółki i ich klasyfikacja w Polsce może być trochę inna niż ta zaprezentowana tutaj. Jednak to ona jest najpopularniejszym systemem podziału rodzajów spółek w Polsce. Nie klasyfikuje jednak takich form spółek, jak:
– spółka cicha,
– spółka europejska,
– spółka wodna,
– spółka giełdowa i itp.