Sporządzenie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze względu na swoje atrakcyjne cechy związane z jej prowadzeniem oraz zarządzaniem stanowi najczęściej wybieraną formę prawną przez osoby, które chcą otworzyć biznes.

Ta forma prawna należy do grona spółek handlowych. Najczęściej wybierana jest przez osoby, które chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka do wysokości swojego wkładu. Wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania podmiotu. To spółka samodzielnie ponosi odpowiedzialność wobec wierzycieli.

Jednym z etapów założenia spółki jest sporządzenie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokument ten musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Wyjątkiem jest sytuacja, w której założyciel decyduje się na internetową rejestrację podmiotu – istnieje możliwość skorzystania z gotowego wzorca.

Umowa spółki z o.o. powinna zawierać takie dane, jak:
– nazwę i siedzibę Spółki,
– określenie przedmiotu działalności spółki,
– czas trwania Spółki – wtedy, gdy Spółka została ustanowiona na czas określony (zasadą jest powołanie na czas nieoznaczony),
– wysokość kapitału zakładowego,
– postanowienie stwierdzające czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział,
– liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez każdego wspólnika.

Wspólnicy mogą również zawrzeć dodatkowe zapisy informujące o kwestii podwyższania kapitału, zbycia udziału lub sposobie reprezentacji.

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie zakładania firm. Solidne przeprowadzenie procesu rejestracji spółki z o.o.