Sprzedam spółkę 5 miesięczną

O tym, że zakup gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest szybszym sposobem na podjęcie działalności gospodarczej niż zakładanie spółki od podstaw nie trzeba nikogo przekonywać. Proces rejestracji spółki z o.o. trwa od kilku dni, tygodni do nawet miesięcy, w zależności od tego czy przyszły właściciel spółki samodzielnie podejmuje się rejestracji, czy przekazuje ją w ręce specjalistów. Czas rejestracji spółki zależny jest także od indywidualnych wymagań klienta, szybkości ustalenia szczegółów, np. dotyczących umowy czy wysokości kapitału zakładowego, czy sprawności w gromadzeniu dokumentacji. Na wydłużenie okresu rejestracji spółki ma więc wpływ wiele różnych czynników. Wspomnianym alternatywnym rozwiązaniem jest zakup gotowej spółki, skracającym czas oczekiwania na spółkę z o.o. do minimum.

Gotowe spółki są bowiem w pełni zarejestrowanymi podmiotami. Oznacza to, że wszelkie formalności związane ze sporządzeniem umowy spółki (mogącej ulec modyfikacji), wizytą w urzędach (Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i właściwym sądzie rejestrowym) oraz uregulowaniem minimalnego kapitału zakładowego zostały pomyślnie przeprowadzone. Gotowe spółki są podmiotami, które nigdy nie podjęły działalności na rynku, a więc mają czystą historię gospodarczą, potwierdzoną notarialnie.

Osoby poszukujące gotowych spółek często wpisują w Internecie określone hasła, np. szukając spółki z 5 miesięcznym stażem wpisują w wyszukiwarkę „sprzedam spółkę 5 miesięczną” i na tej podstawie odnajdują interesujące oferty, takie jakie proponuje nasza firma. Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, opowiedzą oni i gotowych spółki będących u nas w sprzedaży.