Sprzedam spółkę z o.o. z dotacją z UE

Sprzedam spółkę z o.o. z dotacją z UE! Takiego rozwiązania jeszcze nie było! Już teraz w naszej firmie można kupić spółkę z o.o., która ma większe szanse na pozyskanie dofinansowania unijnego niż inna spółka. To jednak nie wszystko. Nasza firma pomoże państwu zdobyć dotację dla tej spółki. Swoje usługi oferują najlepsi nasi specjaliści od pozyskiwania dotacji unijnych.

Sprzedam spółkę z o.o. z dotacją z UE! Hasło tego ogłoszenia skierowane jest głównie do tych przedsiębiorców, którzy w najbliższej przyszłości chcą starać się o pomoc z Funduszy Unijnych. Jak wiadomo szansa jest bardzo duża, ale nie łatwo z niej skorzystać.

Pozyskanie wsparcia z środków unijnych wymaga przedstawienia odpowiedniego pomysłu, sporządzenia wniosku, który zawrze ten pomysł oraz udokumentowania sytuacji firmy. W przypadku trzeciej konieczności, często weryfikuje się staż beneficjenta. Dopiero co rozpoczynając działalność gospodarczą jest to trudne, ale zakupując gotową spółkę pod dotację unijną, nie jest to już tak trudne. Gotowa spółka nie tylko będzie wykazywać staż, ale nasi Klienci będą mogli skorzystać z usług w zakresie pozyskiwania dotacji z UE.

Jakie jeszcze korzyści wynikają z zakupienia gotowej spółki z o.o. z dotacją z UE?

Oferowana przez nas spółka jest już w pełni zarejestrowana. Z tego wynikać będzie to, że czas rozpoczęcia w niej działalności będzie krótszy, a przyszłego przedsiębiorców nie będzie zajmował i męczył proces rejestracji przedsiębiorstwa.

Staż posiadany przez zakupioną u nas spółkę powinien znacząco zwiększyć szansę na pozyskanie dofinansowania, ale również na pozyskanie kredytu, pożyczki czy leasingu. Będzie miął tez wpływ na wykreowanie pozytywnego wizerunku i podniesienie prestiżu firmy w oczach jej Klientów.