Sprzedam spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z 2018

Osoby decydujące się na rozpoczęcie działalności na rynku bardzo często postanawiają utworzyć w tym celu spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z o.o. to spółka kapitałowa charakteryzująca się przede wszystkim ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Oznacza to, że założyciele nie odpowiadają prywatnym majątkiem za powstałe z tytułu działalności spółki zobowiązania. Spółka z o.o. wiąże się jednak także z szeregiem innych pozytywnych aspektów. Należy do nich między innymi fakt, iż spółka ta posiada osobowość prawną, a więc jest podmiotem praw i obowiązków, może też pozywać i być pozywaną. Co więcej, do założenia spółki z o.o. wystarczy już zaledwie 5 tysięcy złotych. Jeszcze kilka lat temu kwota ta była dziesięciokrotnie wyższa, a jej obniżenie przyczyniło się do gwałtownego wzrostu zainteresowania tym podmiotem.

Spółka z o.o. wiąże się jednak z trudną i czasochłonną procedurą rejestracyjną, która może zniechęcić do siebie potencjalnych przedsiębiorców. Warto zdać sobie jednak sprawę, że trudności te można w pełni zredukować. Sposobem na to jest zakup gotowej spółki, czyli takiej która przeszła już pełną rejestrację, a więc jest gotowa by poprowadzić pod sobą działalność w każdej chwili. Kupno spółki zajmuje zaledwie jedną dobę, gdyż składa się ono wyłącznie z obowiązku złożenia podpisu na umowie spółki w obecności notariusza.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zachęcamy do kontaktu. Sprzedam spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z 2018 roku osobom pragnącym szybko i bezpiecznie rozpocząć swoją aktywność na rynku.