Szybka rejestracja spółki jawnej

Aby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie osobowej spółki jawnej należy w pierwszej kolejności sporządzić odpowiednią umowę między wspólnikami oraz złożyć wniosek do KRS o wpis do rejestru przedsiębiorców. Zgodnie z art. 251 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wynika z tego, że sam wpis ma charakter konstytutywny – ustanawiający.

Spółka wraz z wpisem funkcjonuje jako podmiot prawny, jednak nieposiadający osobowości prawnej, lecz zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową. Rejestracja spółki jawnej nie kończy się jedynie na wpisie do KRS, to również nadanie numeracji REGON, NIP, VAT i VAT UE. Poprzez właściwe formularze i dobrze przygotowane dokumenty rejestracyjne założenie spółki odbędzie się znacznie szybciej.

Szybka rejestracja spółki jawnej zdecydowanie miejsce będzie mieć w czasie skorzystania z elektronicznego sposobu założenia firmy. Nowelizacja ustawy dotyczącej e-rejestracji weszła w życie 15 stycznia 2015 roku i obowiązuje do dnia dzisiejszego. Unowocześnienie to pozwala nie tylko na szybszą rejestrację podmiotu, ale także na oszczędność finansową.

Dla spółek utworzonych w wyniku rejestracji w trybie S24 zastosowana została niższa stawka opłaty sądowej za wpis do KRS, w wysokości 250 zł. Dodatkowo nieuiszczenie kwoty nie powoduje skutków prawnych w związku ze złożeniem wniosku. Jedną z głównych zalet e-rejestracji jest to, że rejestracja odbywa się bez obecności notariusza – oszczędzając tym samym dodatkowe środki pieniężne. Ponadto system S24 nie jest skomplikowany, jednak wymaga znajomości niektórych działów prawnych oraz zasad rejestracyjnych.

Szybka rejestracja spółki jawnej ma miejsce również w przypadku skorzystania z oferty firmy świadczącej takie usługi. Częstym rozwiązaniem z jakiego korzystają nowi przedsiębiorcy to zlecenie założenia własnego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej oferującej rejestrację sposobem tradycyjnym jak i również elektronicznym.