Zmiana adresu siedziby spółki w KRS

Zmiana adresu siedziby spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest jednym z najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Procedura ta wiąże się z koniecznością dostosowania dokumentacji do zmienionej sytuacji oraz poinformowaniem odpowiednich instytucji o zmianach w miejscu prowadzenia działalności. Zmiana…

Zmiana adresu wspólnika spółki jawnej w KRS

Zmiana adresu wspólnika spółki jawnej zarejestrowanej w KRS może wymagać dokonania wpisu do rejestru. Zgodnie z art. 3 ustawy o KRS, przedsiębiorcy mają obowiązek zgłaszania zmian swoich danych do rejestru przedsiębiorców. W przypadku zmiany adresu jednego ze wspólników spółki jawnej,…