Oddział zagranicznej firmy na terenie Polski

Oddział zagranicznej firmy na terenie Polski to jednostka całkowicie zależna od firmy zagranicznej, przez którą zostaje otwarty. Działalność oddziału musi być tożsama do działalności zagranicznego przedsiębiorstwa. Kto jest podatnikiem VAT? Zależność oddziału od zagranicznej firmy przejawia się tym, że to…