Minimalne kapitaly do założenia spółek

Kapitał zakładowy to inaczej wkład, jaki wnieść muszą wszyscy właściciele przedsiębiorstwa podczas zakładania spółki, żeby mogła w legalny sposób funkcjonować. Wysokość kwoty zależna może być od formy organizacyjno-prawnej podmiotu gospodarczego. Cechą, którą charakteryzuje kapitał założycielski jest fakt, że jest wysokość…