Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym z czterech jej organów. Powoływane jest najczęściej przez Zarząd spółki. Może być również powołane przez Radę Nadzorczą albo Komisję Rewizyjną jeżeli Zarząd nie zwoła go zgodnie z przepisami Kodeksu ksiąg handlowych lub…