Niższy CIT

Konieczność odprowadzania podatków stanowi uciążliwy obowiązek dla przedsiębiorców, szczególnie dla tych, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych nazywamy CIT. Płatnikami CIT są wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji oraz spółki komandytowo-akcyjne. Podstawę opodatkowania…