Otwieranie oddziału zagranicznej firmy w Polsce

Pierwszym punktem do założenia oddziału jest złożenie wniosku o wpis do KRS. Wpis rejestrowy rozpatrzony jest w terminie do 7 dni. Jeśli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania, albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później, niż w terminie miesiąca.…

Oddział zagranicznej firmy na terenie Polski

Oddział zagranicznej firmy na terenie Polski to jednostka całkowicie zależna od firmy zagranicznej, przez którą zostaje otwarty. Działalność oddziału musi być tożsama do działalności zagranicznego przedsiębiorstwa. Kto jest podatnikiem VAT? Zależność oddziału od zagranicznej firmy przejawia się tym, że to…

Otwarcie oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski pomoc

Tworzenie oddziału firmy w Polsce opiera się na kilku koniecznych do załatwienia formalnościach. Otwarcie oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski pomoc możesz otrzymać od profesjonalnych doradców. Jak zarejestrować oddział firmy zagranicznej w Polsce? Dostępne są trzy warianty załatwienia sprawy: –…