Zgłoszenie zawieszenia spółki

Wspólnicy spółek prawa handlowego wpisanych do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego mają możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. Obowiązkiem jest jednak spełnienie wymogu, aby podmiot nie zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę. Spółka prawa handlowego może zostać zawieszona na okres od…

W jaki sposób zawiesza się spółkę?

Wiele osób zastanawia się w jaki sposób zawiesza się spółkę, aby procedurę przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Istotne jest zastosowanie się do przepisów prawnych, aby zachować bezpieczeństwo podmiotu do wznowienia działalności. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie zatrudnia pracowników…