Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji staje się nią z dniem: – powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki, – uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd lub – zaistnienia innej przyczyny rozwiązania. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji…