Zawieszenie spółki

Zawieszenie spółki to procedura, która może zostać przeprowadzona przez wspólników spółek prawa handlowego. Wymogiem umożliwiającym zawieszenie spółki jest to, aby podmiot nie zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Przedsiębiorcy mogą dokonać zawieszenia działalności bez uzasadniającej przyczyny. Okres zawieszenia…