Otwieranie oddziału zagranicznej firmy w Polsce

Pierwszym punktem do założenia oddziału jest złożenie wniosku o wpis do KRS. Wpis rejestrowy rozpatrzony jest w terminie do 7 dni. Jeśli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania, albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później, niż w terminie miesiąca.…