Źle wypełniony wniosek o rejestrację spółki

Aby spółka została oficjalnie zarejestrowana, konieczne jest przeprowadzenie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto pamiętać o tym, iż błędnie wypełniony wniosek o założenie spółki, bądź stwierdzenie usuwalnych braków przez Sąd Rejestrowy, będzie wiązało się z wyznaczeniem konkretnego terminu na…