Zwolnienie z zapłaty składki zdrowotnej przez wspólników spółki z o.o.

Polski Nowy Ład wprowadza największą od lat rewolucję podatkową w Polsce. Od stycznia właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przyszli przedsiębiorcy powinni zapoznać się z nowymi przepisami podatkowymi. Polski Ład nakłada na m.in. członków zarządu, którzy pobierają swoje wynagrodzenie ze…

Zakładanie fundacji przez Internet

Fundacja jest organizacją pozarządową, w której istotną rolę pełni kapitał przeznaczony na realizację określonych celów oraz statut zawierający najważniejsze zasady dysponowania kapitałem. Do powstania fundacji niezbędne są: – akt fundacyjny (zawierający oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji – w formie aktu…