Zakładanie spółek w 2017

Przedsiębiorcy, decydujący się na rozpoczęcie swojej działalności zazwyczaj postanawiają otworzyć w tym celu spółkę. W zależności od charakterystyki prowadzonej działalności, a także jej celów mogą oni zdecydować się na jeden z następujących wariantów: spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, akcyjna…