Spółki roczne na sprzedaż

Jedną z charakterystycznych cech stażowych spółek oferowanych przez naszą kancelarię jest to, że są one czyste, bez jakichkolwiek zadłużeń finansowych oraz nieuregulowanych zobowiązań. Posiadają dokumentację rejestrową oraz wymagany Numer Identyfikacji Podatkowej, Rejestru Gospodarki Narodowej, Polskiej Klasyfikacji Działalności, Rejestru Przedsiębiorstw oraz…