Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych. Posiada osobowość prawną, czyli jest podmiotem praw i obowiązków oraz może dokonywać we własnym imieniu czynności prawnych. Przedsiębiorcy najchętniej wybierają właśnie tą formę spółki ze względu na dowolność działalności założenia. Spółka z…