Zgłoszenie zawieszenia spółki

Wspólnicy spółek prawa handlowego wpisanych do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego mają możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. Obowiązkiem jest jednak spełnienie wymogu, aby podmiot nie zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę. Spółka prawa handlowego może zostać zawieszona na okres od…