Wybór kodów PKD dla spółki

Rejestrując własną działalność gospodarczą, konieczne jest, aby w formularzu rejestracyjnym podać kody PKD odpowiednie do planowanej działalności, które dotyczą przedmiotu działalności. W każdej umowie założenia podmiotu gospodarczego, niezależnie od wybranej formy prawnej, może znaleźć się więcej niż 10 kodów Polskiej…

Oświadczenie o beneficjentach rzeczywistych spółki

13 października ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). To specjalny system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Kim jest beneficjent rzeczywisty? To osoba fizyczna lub…