Rejestracja JDG kosmetycznej

Rejestracja JDG kosmetycznej jest procesem, który polega na zgłoszeniu swojej działalności do odpowiednich urzędów i instytucji oraz spełnieniu wszystkich wymogów prawnych i sanitarnych, które są niezbędne do prowadzenia tego rodzaju działalności. Aby rozpocząć działalność kosmetyczną, należy najpierw zarejestrować ją w…

Zawieszenie prostej spółki akcyjnej KRS

Zawieszenie prostej spółki akcyjnej KRS to rozwiązanie, które pozwala przestać prowadzić działalność na określony czas. Na czym polega zawieszenie prostej spółki akcyjnej w KRS? Zawieszenie spółki prostej spółki akcyjnej KRS oznacza, że spółka nie będzie prowadzić działalności gospodarczej przez określony…

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o podatek

W wielu przypadkach sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okazuje się być jednynym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo firmy. W jaki sposób przeprowadzić proedurę sprzedaży udziałów spółki? Czy trzeba od umowy odprowadzić podatek? Czym jest sprzedaż udziałów spółki? Sprzedaż udziałów w…

Źle wypełniony wniosek o rejestrację spółki

Aby spółka została oficjalnie zarejestrowana, konieczne jest przeprowadzenie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto pamiętać o tym, iż błędnie wypełniony wniosek o założenie spółki, bądź stwierdzenie usuwalnych braków przez Sąd Rejestrowy, będzie wiązało się z wyznaczeniem konkretnego terminu na…