Oświadczenie o beneficjentach rzeczywistych spółki

13 października ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). To specjalny system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Kim jest beneficjent rzeczywisty? To osoba fizyczna lub…