Spółki z o.o. z VAT na sprzedaż w Warszawie

Niezależnie od tego, jaka jest forma oraz profil prowadzonej działalności, istnieje możliwość zarejestrowania jej jako płatnika podatku od towarów i usług, który potocznie nazywany jest podatkiem VAT. Po podjęciu decyzji o rejestracji spółki, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności…