Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych co to?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli baza, w której gromadzone i przetwarzane są informacje o beneficjentach rzeczywistych. Beneficjent Rzeczywisty to osoba, fizyczna, która: – sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadanie uprawnień, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych,…

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

Spółka z o.o. jest spółką prawa handlowego, która posiada osobowość prawną. Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. jest ograniczona, ponoszą oni jedynie ryzyko związane z wkładami jakie wniesione zostały na pokrycie kapitału zakładowego. W sytuacji kiedy działalność spółki zakończy się niepowodzeniem…