Zakładanie fundacji przez Internet

Fundacja jest organizacją pozarządową, w której istotną rolę pełni kapitał przeznaczony na realizację określonych celów oraz statut zawierający najważniejsze zasady dysponowania kapitałem. Do powstania fundacji niezbędne są: – akt fundacyjny (zawierający oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji – w formie aktu…