Rejestracja spółki budowlanej

Rejestracja spółki budowlanej polega na zarejestrowaniu nowo powstałej jednostki gospodarczej, której głównym celem jest prowadzenie działalności budowlanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Spółki budowlane mogą być rejestrowane jako spółki jawne, partnerskie, komandytowe, czy też akcyjne. Rejestracja spółki budowlanej wymaga spełnienia…

Prosta spółka akcyjna rejestracja 2022

Nowy rok przyniósł właścicielom firm wyjątkowo wiele zmian. Za sprawą Nowego Ładu wprowadzono wiele nowych przepisów, nałożono na przedsiębiorców dodatkowe zobowiązania i podatki. Niektóre z form prawnych, które do tej pory cieszyły się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, stały się mniej opłacalne,…