Zmiana adresu siedziby spółki w KRS

Zmiana adresu siedziby spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest jednym z najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Procedura ta wiąże się z koniecznością dostosowania dokumentacji do zmienionej sytuacji oraz poinformowaniem odpowiednich instytucji o zmianach w miejscu prowadzenia działalności. Zmiana…