Tekst jednolity umowy spółki co to jest

Tekst jednolity umowy spółki co to jest i w jaki sposób go sporządzić? Czy każda zmiana w zapisach umowy obliguje do sporządzenia tekstu jednolitego umowy spółki i złożenia go w rejestrze przedsiębiorców KRS?

 

Tekst jednolity umowy spółki co to jest
Tekst jednolity umowy spółki co to jest

1. Tekst jednolity umowy spółki co to jest?

Tekst jednolity sporządza się w celu uwzględnienia zaistaniałych zmian w zapisach umowy spółki. Istotne jest, że tekst jednolity umowy spółki może posiadać formę pisemną, bez konieczności zachowania formy aktu notarialnego.

Zapoznaj się z ofertą aktualizacji danych spółki w KRS

 

2. Gdzie złożyć tekst jednolity umowy spółki?

Warto podkreślić, że procedura zmiany umowy spółki obliguje do złożenia tekstu jednolitego umowy spółki do KRS wraz z formularzem KRS-Z1. Wielu właścicieli spółek zapomina o konieczności przedłożenia nowego tekstu umowy spółki do KRS, co często jest powodem:

  • zwrotu wniosku aktualizacyjnego w KRS
  • oddaleniem wniosku w KRS
  • wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych we wniosku złożonym w KRS

art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769

Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych.


 

3. Tekst jednolity umowy spółki kto podpisuje?

Tekst jednolity umowy spółki powinien zostać podpisany przez zarząd spółki.

 

4. Zmiana zapisów umowy spółki zawiązanej w S24 a tradycyjna forma tekstu jednolitego umowy

Istnieje możliwość dokonania zmian w umowie spółki zawiązanej za pośrednictwem S24 w sposób tradycyjny, pisemny. Warto jednak pamiętać, że decydując się na to rozwiązaniem tracimy możliwość zgłaszania zmian za pośrednictwem systemu S24.

 

Zapoznaj się z ofertą REJESTRACJI SPÓŁKI

 


Pomoc w przygotowaniu i złożeniu tekstu jednolitego umowy spółki

Oferujemy pomoc tym, którzy nie wiedzą w jaki sposób odpowiednio przygotować i złożyć w KRS tekst jednolity umowy spółki.

Zapraszamy do kontaktu