Tekst jednolity umowy spółki

Tekst jednolity umowy spółki – czym jest i kiedy należy go sporządzić?

Tekst jednolity umowy spółki

Tekst jednolity umowy spółki to dokument, który należy dołączyć do wniosku o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Istotnie należy zaznaczyć, że tekst jednolity umowy spółki nie jest obowiązkowym elementem procedury aktualizacji danych w zakresie zapisów umowy spółki, ale jego dołączenie pozwala uchronić spółkę od:

  • zwrotu wniosku aktualizacyjnego KRS
  • oddalenia wniosku o wpis w KRS
  • wezwania do uzupełnienia braków formalnych w KRS

 art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769):

„Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych.”.

Ten wpis może Cię zainteresowaćCo warto zawrzeć w umowie spółki z o.o.

Forma tekstu jednolitego umowy spółki

Istotnie należy podkreślić, że forma tekstu jednolitego umowy spółki nie obliguje do zachowania formy aktu notarialnego. Wystarczające jest przygotowanie tekstu jednolitego umowy spółki w formie pisemnej.

Kto składa podpis na dokumencie?

Tekst jednolity umowy spółki powinien zostać podpisany oprzez wszystkich wspólników.

 

tekst-jednolity-umowy-spolki-krs

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS
Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenia procedury aktualizacji danych spółki w KRS.