Uchwała wspólników w spółce z o.o.

Czy wiesz jak wygląda i co zawiera uchwała wspólników w spółce z o.o.? Kto może uchwalić taki dokument? Kwestia ta jest bardzo istotna, ponieważ ściśle wiążę się z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki z o.o..

Tytułowa uchwała wspólników w spółce z o.o. w większości przypadków jest podejmowana w trakcie Zgromadzenia Wspólników. Przepisy prawa obowiązującego w Polsce przewidują jednak przypadki, kiedy to nie ma obowiązku zwoływania Zgromadzenia Wspólników, aby uchwała została zatwierdzona. Do sytuacji takich możemy zaliczyć m.in. kiedy wszyscy wspólnicy wyrażają pisemną zgodę na określone postanowienie, kiedy w danej sprawie zostanie przeprowadzone pisemne głosowanie itp.. Podjęcie danej uchwały w spółce z o.o. stanowi wolę wspólników i dotyczy wszystkich członków organu je stanowiącego. Podjęcie uchwały daje zarządowi możliwość podjęcia działań, które docelowo będą realizowały daną uchwałę.

Ważne jest to, aby wiedzieć, że uchwała wspólników w spółce z o.o. powinna zostać wpisana do księgi protokołów i podpisana przez wszystkie osoby biorące udział w Zgromadzeniu Wspólników.

Zależy Ci na tym, aby Twoja firma była prowadzona na odpowiednim poziomie? Zapewne tak, ponieważ taki jest cel każdego przedsiębiorcy. Zachęcamy zatem do zapoznania się z naszą ofertą, która została stworzona w oparciu o potrzeby naszych Klientów. W swojej pracy stawiamy na profesjonalizm oraz dobry kontakt z Klientem.

Zapraszamy do kontaktu!