Udziały w spółce z o.o.

Udziały w spółce z o.o. pozwalają na bycie jednym z jej wspólników. Ich posiadacz przyjmuje obowiązki i uprawnienia, jakie mu przysługują i są zapisane w umowie spółki.

Do praw wspólnika należą:
– możliwość wzięcia udziału w zgromadzeniu wspólników,
– prawo do zabrania głosu podczas zgromadzenia,
– uprawnienie do części zysku osiągniętego przez spółkę,
– sprawowanie nadzoru na działalnością spółki,
– możliwość zbycia swoich udziałów,
– prawo do kontroli dokumentów firmy.

Każdy udziałowiec ma jednak swoje obowiązki, wynikające z posiadania prawa do części przedsiębiorstwa. Oto one:
– wnoszenie wkładów (rzeczowych lub finansowych),
– świadczenia niepieniężne na rzecz spółki,
– dopłacanie w stosunku do udziałów,
– wyrównywania brakujących wartości aportów (aport – wkład niepieniężny wnoszony do spółki).

Posiadanie udziałów w spółce ma wiele zalet. Są nimi m.in.: możliwość ich zbytu, jeżeli ich nie chcemy; uprawnienia do otrzymywania części zysku przedsiębiorstwa; możliwość dziedziczenia udziałów.

Jak wygląda nabycie udziałów?

Zanim jeszcze kupimy konkretne udziały, powinniśmy upewnić się, czy sposób ich zbycia nie jest ograniczony. Informacje w tym zakresie znajdziemy w umowie spółki. Ograniczenie polegać może np. na prawie do pierwokupu przez innych wspólników. Powinniśmy również zwrócić uwagę, na zapisane w umowie zasady dotyczące wspólników. Nabycie udziałów powinno zostać zawarte na piśmie, w formie umowy. Po tej czynności należy zawiadomić zarząd o zakupie udziałów.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są coraz popularniejsze w Polsce. Warto zastanowić się na taką formą udziału w działalności gospodarczej. Umożliwia ona duże bezpieczeństwo, ponieważ odpowiada się za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych wkładów. Chroni to majątek prywatny, przez zajęciem za ewentualne długi spółki. Jeżeli przedsiębiorstwo wypracowuje zyski, mamy prawo do ich części.

Podsumowując, jeżeli posiadamy udziały w spółce z o.o., powinniśmy być szczęśliwi. Przynosi nam to dużo pozytywnych efektów. Pamiętajmy że, sytuacja ta jednak niesie za sobą pewne obowiązki. Mimo wszystko lokata pieniędzy w udziały spółki z o.o. to doskonały pomysł.