Umowa spółki komandytowej

Umowa spółki komandytowej powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, zawierać najważniejsze informacje dotyczące wspólników czy kapitału zakładowego. To tylko najważniejsze informacje, jakie zazwyczaj nadmienia się na temat umowy spółki komandytowej. Trzeba jednak rozwinąć te tematy.

Umowa spółki komandytowej nie zawsze sporządzana jest u notariusza. Jeżeli spółkę komandytową rejestruje się w sposób tradycyjny, obowiązkiem przedsiębiorcy jest udanie się do notariusza, który zatwierdzi treść umowy i nada jej formy aktu notarialnego.

Umowa spółki komandytowej sporządzana w przypadku rejestracji tej spółki za pośrednictwem systemu online nie wymaga od przedsiębiorcy udawania się do notariusza w celu sporządzenia umowy. Umowę sporządza się całkowicie za pośrednictwem systemu eMS, który generuje formę umowy, a przedsiębiorcy pozostaje tylko uzupełnienie danych w niej i zatwierdzenie podpisem.

Dane jakie muszą znaleźć się w umowie spółki komandytowej to tylko:
– firma i siedziba spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony,
– oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
– oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (suma komandytowa).

Pozostałą treść umowy spółki komandytowej można w miarę dowolnie kształtować, jednak w granicach rozsądku. Tylko w przypadku rejestracji online umowa i jej treść narzucana jest przez system informatyczny.