Umowa spółki z o.o.

Zakładanie własnej firmy, to proces bardzo czasochłonny, który wymaga poświęcenia dużej ilości czasu i ogromnego zaangażowania. Trzeba wypełnić bardzo dużo formularzy i wniosków, bez których rejestracja działalności byłaby nieważna.

Umowa spółki z o.o. to najważniejszy dokument, jaki sporządzamy zakładając firmę. Bez niego nie możemy rozpocząć działalności, ponieważ gdy go nie ma, to nie ma także spółki. Umowa powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Jest to warunek, bez którego dokument ten nie jest ważny.
Umowa spółki z o.o. musi także zawierać następujące treści:

  • nazwę i siedzibę spółki
  • przedmiot działalności spółki
  • określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
  • wysokość kapitału zakładowego
  • czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony

Jeśli którekolwiek elementy zostaną pominięte, może doprowadzić to do nieważności zawiązania spółki. Aby tak się nie stało, warto przy tym procesie poprosić o pomoc osoby specjalizujące się w tej dziedzinie.

Nasza firma oferuje pomoc, przy całym procesie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wypełniamy wszystkie potrzebne dokumenty i składamy je w odpowiednich urzędach. Dodatkowo udzielamy wielu cennych porad i wskazówek, które mogą ułatwić prowadzenie własnego przedsiębiorstwa. Oczywiście po podaniu przez ciebie wszystkich danych sporządzamy umowę spółki z o.o., która tobie może sprawiać pewne problemy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą i chcesz skorzystać z naszych usług, to skontaktuj się z nami.