Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o podatek

W wielu przypadkach sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okazuje się być jednynym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo firmy. W jaki sposób przeprowadzić proedurę sprzedaży udziałów spółki? Czy trzeba od umowy odprowadzić podatek?

Czym jest sprzedaż udziałów spółki?

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. obliguje do przeprowadzenia procedury prawnej z zachowaniem kolejności i formy narzuconej przepisami prawa.

Art. 180 § 1 ksh jasno określa, że zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o

Przepisy prawa określają, że umowa powinna posiadać formę pisemną, by zapewnić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Ten wpis może Cię zainteresowaćWirtualny adres firmy

Ograniczenia w sprzedaży udziałów

Warto podkreślić, że umowa spółki może określać ograniczenia w zakresie sprzedaży udziałów:

  • ustanowienie prawa pierwokupu
  • ustanowienie prawa pierwszeństwa nabycia udziałów
  • wskazanie określonych osób, które mogą zostać nabywcami udziałów

 

Zgoda zgromadzenia wspólników na sprzedaż udziałów

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się zgody zgromadzenia wspólników wyrażonej w drodze pisemnej uchwały wspólników (zgodnie z art. 227 § 2 ksh).

 

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o podatek

Podatek dochodowy od umowy sprzedaży udziałów

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

PCC od umowy sprzedaży udziałów

Sprzedaż udziałów podlega również opodatkowaniu w wysokości 1% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego  – opłaca kupujący.

 

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o podatek

 

Przejdź do kontaktu