Umowa sprzedaży udziałów w spółce

Umowa sprzedaży udziałów w spółce – co powinna zawierać? Jakie informacje warto w niej zamieścić, aby umowa była zgodna z prawem i zabezpieczała interes zarówno nabywcy jak również sprzedającego?

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Warto zaznaczyć, że forma umowy sprzedaży udziałów spółki uzależniona jest od sposobu zawarcia umowy spółki podczas procedury jej zakładania:

  • jeżeli spółka została zawarta przy wykorzystaniu tradycyjnej formy umowy spółki należy sporządzić pisemną formę wraz z podpisami notarialnie poświadczonymi
  • jeżeli spółka została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy istnieje możliwość skorzystania z wzorca sprzedaży udziałów udostępnionego w systemie

Przed rozpoczęciem procedury sprzedaży udziałów spółki warto sprawdzić zapisy umowy. Niektóre spółki przewidują np.:

  • prawo do pierwokupu
  • warunki sprzedaży udziałów spółki
  • konieczność uzyskania zgody na sprzedaż udziałów
  • różnego rodzaju ograniczenia dotyczące sprzedaży udziałów

Umowa sprzedaży udziałów w spółce

Zgodnie z celem sporządzenia umowy sprzedaży udziałów dotychczasowy udziałowiec zobowiązuje się przenieść i wydać udziały kupującemu, a ten przyjmuje udziały i zobowiązuje zapłacić się umówioną cenę.

Warto podkreślić, że odpowiednio sporządzona umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. pozwala ograniczyć ryzyko i zwiększyć bezpieczeństwo zarówno kupującego jak również sprzedającego. Z tego powodu istotne jest odpowiednie skonstruowanie zapisów umowy spółki dotyczącej udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Umowa sprzedaży udziałów w spółce

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS
Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenia procedury aktualizacji danych spółki w KRS.