W jaki sposób zawiesza się spółkę?

Wiele osób zastanawia się w jaki sposób zawiesza się spółkę, aby procedurę przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Istotne jest zastosowanie się do przepisów prawnych, aby zachować bezpieczeństwo podmiotu do wznowienia działalności.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę może zostać zawieszona na czas od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Nie można przeprowadzić procesu zawieszenia podmiotu w spółce zatrudniającej pracowników!

W jaki sposób zawiesza się spółkę?
Pierwszym etapem jest podjęcie uchwały o zawieszeniu spółki. W spółce z o.o. powinna zostać podjęta przez zarząd spółki. Ważne jest, aby wskazywała ona okres zawieszenia podmiotu.

Obowiązkiem członków zarządu spółki z o.o. jest w terminie 7 dni od podjęcia uchwały zgłoszenie zawieszenia działalności w KRS. Dodatkowo należy dostarczyć do KRS formularza KRS-Z62 oraz oświadczenie o niezatrudnianiu wspólników.

W przeciwieństwie do likwidacji spółki – zawieszenie działalności nie jest ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Informacje te przesyłane są do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników oraz krajowego urzędu podmiotów gospodarki narodowej.

W ramach współpracy z naszym biurem mogą Państwo skorzystać z pomocy w zakresie przeprowadzenia procedury zawieszenia spółki z o.o..

Oferujemy przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz złożenie jej we właściwych urzędach. Mogą Państwo również skorzystać z doradztwa prawnego.