Warunki założenia spółki komandytowej

Spółka komandytowa powstaje w celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną nazwą. Jest formą działalności gospodarczej, która pozwala na zabezpieczenie majątku jednej kategorii wspólników, a mianowicie komandytariuszom. Natomiast inni wspólnicy- komplementariusze odpowiadają za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem oraz dodatkowo zajmują się sprawami spółki i reprezentacją jej na zewnątrz. Jest to ciekawa forma, dosyć często wybierana przez przedsiębiorców.

Często pojawia się pytanie, jakie są warunki założenia spółki komandytowej? Pierwszy etap to oczywiście sporządzenie umowy (w formie aktu notarialnego), która powinna zawierać firmę, siedzibę przedmiot działalności spółki, czas jej trwania (jeśli został określony), oznaczenie wkładów wnoszonych przez wszystkich wspólników, sumę komandytową.

Mamy dwa warunki założenia spółki komandytowej. Jeden już został omówiony, a jaki jest drugi? Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym celu należy wypełnić odpowiednie wnioski rejestrowe- KRS-W1 czyli wniosek główny i załączniki, które dotyczą między innymi wspólników, sposobu reprezentacji spółki przez wspólników, przedmiotu działalności. Do wniosku o rejestrację, należy dołączyć następujące dokumenty:

  • umowę spółki
  • listę wspólników (z uwzględnieniem imienia, nazwiska (lub w przypadku firmy- jej nazwę), adresu. Należy też zaznaczyć, który członek jest komplementariuszem, a który komandytariuszem)
  • wzory podpisów osób, które są uprawnione do reprezentacji spółki (poświadczone notarialnie lub złożone przez sędzią albo upoważnionym pracownikiem sądu)
  • dowód uiszczenia opłaty za rejestrację oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Proces rejestracji spółki wymaga dopełnienia wielu formalności, a potem jeszcze oczekiwania na decyzję sądu. Jeśli więc chciałbyś formalności pominąć i skrócić swoje oczekiwanie, a dzięki temu rozpocząć szybciej działalność gospodarczą, skontaktuj się z naszą firmą. Zajmujemy się rejestracją spółek na co dzień. Z chęcią więc pomożemy także Tobie. Zachęcamy!