Wnioski do eKRS

Od 2018 roku podejmowano pracę nad zmianami w zakresie działania KRS. W lipcu wdrożono elektronizacje Krajowego Rejestru Sądowego celem przyspieszenia procedur oraz działania sądów rejestrowych. W jakie sposób składać wnioski do eKRS?

E-KRS przewiduje szeroki zakres usług dla przedsiębiorców. E-usługi w nowym rejestrze KRS:
– składanie elektronicznych wniosków o wpis do rejestru
– przeglądanie akt rejestrowych podmiotów
– elektroniczna aktualizacja danych w eKRS
– zgłaszanie dokumentów finansowych do RDF
– składanie pism procesowych do sądu rejestrowego
– udostępnianie informacji o podmiotach wpisanych do KRS
– elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym

Czy przedsiębiorcom jest łatwiej załatwiać sprawy w sposób elektroniczny? Istotnie należy zaznaczać, że obecnie wnioski papierowe nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy.

Składanie wniosków, formularzy oraz dokumentów finansowych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych zobowiązuje do potwierdzenia tożsamości. Przedsiębiorcy mają do wyboru:
– profil zaufany
– kwalifikowany podpis elektroniczny

Właścicielom firm często rekomenduje się drugi wariant (kwalifikowany podpis elektroniczny) z powodu większych możliwości zastosowań usprawniających prowadzenie biznesu.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie rejestracji spółek, aktualizacji danych w KRS oraz pozyskania e-podpisu. Od wielu lat pomagamy przedsiębiorcom w bezpiecznym prowadzeniu firmy na rynku – solidne wsparcie doświadczonego grona specjalistów.