Wybór kodów PKD dla spółki

Rejestrując własną działalność gospodarczą, konieczne jest, aby w formularzu rejestracyjnym podać kody PKD odpowiednie do planowanej działalności, które dotyczą przedmiotu działalności. W każdej umowie założenia podmiotu gospodarczego, niezależnie od wybranej formy prawnej, może znaleźć się więcej niż 10 kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, a więc tytułowego PKD.

Odpowiednie określenie przedmiotu działalności spółki handlowej jest jednym z istotniejszych zapisów w umowie spółki, dlatego ważne jest to, aby za wszelką cenę wystrzegać się popełnienia błędów. Wynika to z tego, iż wybór niektórych kodów wymaga od przedsiębiorców podjęcia dalszych konkretnych kroków, jak np. pozyskanie licencji na sprzedaż alkoholu.

Prawidłowe określenie kodów PKD można wykonać na dwa sposoby, a mianowicie:
– na stronie Ministerstwa,
– po konsultacji z doradcą gospodarczym.

Nasze biuro oferuje Państwu pomoc w sporządzeniu umowy spółki, jak również w doborze odpowiednich kodów PKD. Cały proces rejestracji spółki bierzemy na siebie, aby Państwo nie musieli narażać się na niepotrzebny stres oraz ryzyko popełnienia błędu, który może mieć olbrzymi wpływ na dalsze prowadzenie zakładanej działalności gospodarczej. Wybór kodów PKD to nie lada wyzwanie, a więc lepiej skorzystać z pomocy ekspertów.