Wycena spółki do sprzedaży

Przedsiębiorca, który decyduje się na zakup gotowej spółki powinien określić czy działalność chciałby kupić od osoby prywatnej, czy od profesjonalnej firmie. Decydując się na pierwszą opcję, bardzo istotna jest wycena spółki do sprzedaży. Otóż jak się okazuje, każdy przedsiębiorca decydując się na sprzedaż prowadzonej przez siebie działalności, musi taką właśnie wycenę przeprowadzić. Bez tego, stworzenie oferty oraz negocjowanie warunków z potencjalnymi Klientami jest niemożliwe.

Cena za takową spółkę musi być rozsądna, ustalona na podstawie kondycji oraz rokowań firmy na dany moment. Można zastosować jedną z trzech metod:
– wycenę aktywów i pasywów (cena jest wyznaczana w oparciu o wartość majątku, czyli aktywów pomniejszonych o sumę ciążących na przedsiębiorstwie zobowiązań),
– dochodową (cena jest wyznaczana na podstawie prognozowanych przepływów pieniężnych, które firma osiągnęłaby, gdyby nie przerywała swojej działalności),
– porównawczą (cena jest wyznaczana na podstawie wycen innych podmiotów o zbliżonym profilu działalności).

Wycena spółki do sprzedaży jest zadaniem nieco skomplikowanym, co powoduje, że warto jej wykonanie powierzyć specjalistom. Jeśli zatem poszukujesz firmy, która pomoże Ci w dokonaniu takiej wyceny – zapraszamy do kontaktu!